Pretraži...

Međužupanijska smotra folklora "Benkovac u susret Božiću"

15.12.2012. u Benkovcu su naši članovi dobili priznanje za Najoriginalniji par u tradicionalnoj nošnji!!!

26.06.2014
17. šlingani dani

03.07.2013
16. "Šlingani dani"

27.03.2013
Pozivnica za Uskrsni koncert

15.12.2012
Međužupanijska smotra folklora "Benkovac u susret Božiću"

08.12.2012
Adventski koncert

21.09.2012
4. regionalna smotra folklora "Bosanska Krupa 2012"

05.07.2012
15. Šlingani dani

09.04.2012
Uskrsni koncert u Leštakovcu

25.01.2012
"LIJEPOM NAŠOM" u Trnovcu Bartolovečkom

17.12.2011
12. Adventski koncert

09.03.2013 - Poziv za izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine

Na temelju članka 20. Statuta KUD-a „Elizabeta“ Jalžabet, Upravni odbor Kulturno umjetničkog društva „Elizabeta“ Jalžabet

saziva

izvještajno-izbornu sjednicu Skupštine

Kulturno umjetničkog društva „Elizabeta“ Jalžabet

 

Sjednica Skupštine će se održati 10.03.2013. godine s početkom u 19:00 sati u prostorijama Doma kulture u Jalžabetu.

Za sjednicu predlažemo sljedeći

Dnevni red

 1. Otvaranje sjednice Skupštine s uvodnim pozdravom;
 2. Donošenje poslovnika o radu skupštine;
 3. Izbor radnih tijela Skupštine:

a)      Radnog voditeljstva, (predsjednik i 2 člana)

b)      Zapisničara,

c)      2 ovjerovitelja zapisnika,

d)     Verifikacijska komisija (2 člana)

e)      Kandidacijska komisija (2 člana)

 1. Podnošenje izvješća:

a)      O radu društva u protekloj godini,

b)      O financijsko-materijalnom poslovanju,

c)      Nadzornog odbora,

 1. Izvješća voditelja folklorne i tamburaške sekcije;
 2. Rasprava o podnijetim izvješćima za 2012. g.;
 3. Verifikacija izvješća za 2012. godinu;
 4. Promjena članka 24 Statuta KUD-a
 5. Razrješnica dosadašnjeg upravnog odbora KUD-a;
 6. Prijedlog i izjašnjavanje za novi upravni odbor KUD-a
 7. Prijedlog plana aktivnosti i financijskog plana za 2013. godinu;
 8. Rasprava o planu aktivnosti i financijskom planu za 2013. g.;
 9. Verifikacija izvješća, plana rada i financijskog plana za 2013. godinu;
 10. Riječ gostiju;
 11.  Ostala pitanja i prijedlozi;

 

U Jalžabetu, 13.02.2013. g.                                      

 

 

                                                                                                          Predsjednik:

                                                                                                              Siniša Slavin